Totalt : 100509 gånger
Denna månaden : 3098 gr
Förra månaden : gr
Denna sida : 7542 gånger
 
Tisdag kl. 18,30 - 20,30 Koran läsning och bön ( Du'a Al-tewasul )
Torsdag kl. 18,30 - 20,30 Religiösa frågor i livet, Du'a Komail och
Ziyaret al-imam al-Hossein (ع)
Fredag kl. 13,00 - 14,30 Fredagsbönen och imamens tal ( khutbah )
Söndag kl. 14,00 - 16,00 Alzahraa skolan för koran läsning och arabiska undervisning för barn