Totalt : 100509 gånger
Denna månaden : 3098 gr
Förra månaden : gr
Denna sida : 7542 gånger
 

Alzahraa Förening ...

Alzahraa Förening är en ideell, religiös, kulturell och demokratisk förening i den mån denna distinktion kan tillämpas på en förening och är förenlig med svensk lag. Alzahraa har sitt säte i Borås, och har som officiellt språk svenska och arabiska.

Syftet med föreningen är att presentera den islamiska traditionen, kulturen och de olika traditioner inom olika grupper, verka för vänskap, skapande av ömsesidig informationsgivning mellan svenska folket och olika nationaliteter vad beträffar deras kulturhistoriska, religiösa, samt andra ungdoms aktiviteter

Föreningen är partipolitiskt obunden.